N. Forum Śledcze

 

Niezależne Forum Śledcze – projekt powstały w 2013 roku z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako potrzeba stworzenia apolitycznego miejsca, w którym można by poruszać zagadnienia niewyjaśnionych spraw kryminalnych i ciężkich zbrodni, które zapisały się na czarnych kartach historii polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Do dzisiaj bowiem nie wiadomo kto i dlaczego zabił byłego premiera Piotra Jaroszewicza oraz jego żonę, kto zlecił zabójstwo b. Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały; nieznane są też kulisy innych zdarzeń, m.in. śmierci: Krzysztofa Olewnika, Barbary Blidy, Michała Falzmanna (sprawa FOZZ), czy poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej prof. Romualda Szeremietiewa, wszystkie te zdarzenia można wyjaśnić w sposób dwojaki: albo dysponujemy tak słabym i nieefektywnym aparatem śledczym, że nie jest on w stanie (może nie chce?) wykryć sprawców tego typu przestępstw. Albo też za zabójstwami, o jakich mowa, stoją tak potężni ludzie, że mogą oni przez dłuższy czas paraliżować pracę organów ścigania, uniemożliwiając dotarcie do prawdy.

SPRAWY NIEWYJAŚNIONE

                                                            —————————————————————

Istotnym segmentem działalności Niezależnego Forum Śledczego jest również przeciwdziałanie wojnie informacyjnej poprzez kolportowanie rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji na temat ważnych społecznie spraw oraz problemów współczesnego świata.

Misja NFŚ:

Gromadzenie i udostępnianie wiedzy dotyczącej niewyjaśnionych spraw kryminalnych, spraw najistotniejszych oraz problemów współczesnego świata.

Portal nzswspol.pl ma charakter informacyjno-edukacyjny i niekomercyjny. Ma na celu działalność informacyjną, propagowanie wiedzy z zakresu kryminologii i nie przynosi żadnych zysków jego autorom.

Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki

. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną …

Pokaż strony »

Niewyjaśnione śmierci osób publicznych

  Zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez względu na motyw i okoliczności. Przeto ci, którzy zabijają lub przygotowują zabójstwo, to przestępcy i zbrodniarze, bez względu na to, kim są. Królami, książętami, marszałkami czy sędziami. Nikt z tych, którzy obmyślają i zadają przemoc, nie ma prawa uważać się za lepszego od zwykłego zbrodniarza. Bo wszelka przemoc z …

Pokaż strony »

Filmy

Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój kraj… . Zapraszamy do obejrzenia niezwykle interesującego filmu autorstwa Aliny Czerniakowskiej. Dla młodych ludzi jest on wspaniałą kopalnią wiedzy i pozwala zrewidować swoje poglądy na temat współczesnej rzeczywistości polskiej.

Pokaż strony »

WOJNA INFORMACYJNA

———————————————————————————————————————————————————- 10 sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media – Noam Chomsky 1. ODWRÓĆ UWAGĘ Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową …

Pokaż strony »