Wrz 03 2014

NIEWYJAŚNIONE SPRAWY I ŚMIERCI OSÓB PUBLICZNYCH – Krzysztof Janoszka rozmawia z ekspertami

Policjant Krzysztof Janoszka

NIEWYJAŚNIONE SPRAWY I ŚMIERCI OSÓB PUBLICZNYCH

(ZOBACZ)

Materiał dający wiele do myślenia. Zapraszamy do wysłuchania rozmów, które przeprowadził Krzysztof Janoszka będąc studentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jego rozmówcami byli między innymi: prof. Romuald Szeremietiew (b. minister obrony narodowej), gen. Adam Rapacki (b. wiceminister spraw wewnętrznych), Dariusz Loranty (b. oficer operacyjny policji i negocjator), Piotr Duda (przewodniczący NSZZ „Solidarność”), Stanisław Michalkiewicz (działacz opozycji w PRL, b. członek Trybunału Stanu), Krzysztof Jackowski.

Ku pamięci

——————————————————————————————————————————————————–

Zabójstwa dokonywane na znanych osobistościach życia gospodarczego, politycznego i społecznego to swoista wizytówka niestabilnej, skorumpowanej demokracji, to nic innego niż zastąpienie rządów prawa rządami terroru. Przy słabości służb policyjnych morderstwo staje się wtedy najprostszą metodą eliminowania konkurentów i zastraszania partnerów.

Można wyróżnić co najmniej trzy kategorie tego typu zdarzeń: po pierwsze – morderstwo dokonane w celu eliminacji przeciwnika, po drugie – dla uciszenia zbyt dociekliwego dziennikarza lub policjanta, po trzecie wreszcie – w celu wywołania określonego efektu społecznego. Oczywiście poszczególne przypadki czasami nie spełniają wyłącznie kryteriów jednej kategorii, łącząc w sobie cechy poszczególnych grup.

Pierwsza kategoria to zabójstwo osoby tkwiącej w danym układzie politycznym i biznesowym, dokonane w celu osiągnięcia efektu finansowego, np. usunięcia konkurencji, uniknięcia zwrotu pieniędzy lub jako akt zemsty czy kary. Ofiara zazwyczaj jest albo „zbuntowaną” częścią konkretnego układu biznesowego, albo zbyt ekspansywnym „nowym” podmiotem gospodarczym zagrażającym czyimś interesom. Może też być członkiem konkurencyjnego klanu lub układu, wtedy jej usunięcie nosi pewne elementy czynu zaliczonego powyżej do kategorii zbrodni mających wywołać efekt psychologiczny – w tym przypadku zastraszyć kompanów ofiary i zademonstrować siłę zleceniodawcy.

Druga kategoria morderstw na zlecenie to eliminacja zbyt dociekliwej osoby spoza układu, wbrew pozorom wcale nie taka częsta, gdyż rodzi największe zainteresowanie organów ścigania i opinii publicznej. Często okazuje się zresztą, że np. zabity policjant czy dziennikarz był w istocie związany z jakąś grupą przestępczą lub zabójstwo ma inny, niezwiązany z tą osobą lub jej działalnością cel – np. polityczny.

Tego typu zamachy należą właśnie do trzeciej kategorii zbrodni. Są najtrudniejsze do wykrycia, gdyż niejasne są nawet motywy zleceniodawców. Mogą mieć na celu – jak np. w wypadku zamordowania w 1990 roku prawosławnego duchownego i obrońcy praw człowieka Aleksandra Mienia – zastraszenie działaczy rodzącego się ruchu obywatelskiego.

Nie ma wątpliwości, że w Polsce istnieją paramafijne powiązania między światem przestępczym a sferami politycznymi. (…) Jeżeli można by mówić w tym kontekście o mafii w Polsce, to raczej o mafii postkomunistycznej nomenklatury i byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, a nie o „zwykłej” mafii kryminalnej.

Wszelkie organizacje o charakterze mafijnym angażują się w sferę polityczną o tyle, o ile wymaga tego interes finansowy. (…) Świat przestępczy chce zarabiać pieniądze i to jest dla niego najważniejsze. (…) Mafia potrzebuje kontaktów i układów z legalnym światem, gwarancji nietykalności z jego strony. Brudny pieniądz łączy wszystkich i jest ponadpartyjny. Nie można powiedzieć, że świat przestępczy trafia do jednej określonej grupy, bo trafia do każdej, łączy polityków wszystkich opcji. Dla mafii nie ma znaczenia, czy ktoś reprezentuje prawą czy lewą stronę sceny politycznej. Są dowody docierania do niemal wszystkich ugrupowań, do włączania ich w sieć interesów mafii, zdobywania haków na członków partii.

.

Marek Biernacki – były minister spraw wewnętrznych i administracji
oraz minister sprawiedliwości

.

Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem

(zobacz artykuł)

Sie 02 2014

KRZYSZTOF JACKOWSKI: LEPPERA ZAMORDOWANO. PYTAŁ MNIE CZY GO ZABIJĄ

.

andrzej lepper pole

Od śmierci Andrzeja Leppera minęły już 3 lata. Przez cały ten okres, wielokrotnie zwracano się do Krzysztofa Jackowskiego z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak z obawy o swoje życie dopiero dzisiaj zdobył się na szczerą wypowiedź, co według niego wydarzyło się przed trzema laty…

.

Jasnowidz z Człuchowa twierdzi, że Andrzej Lepper nie popełnił samobójstwa. Podpadł niektórym kręgom polityczno-biznesowym. Padł ofiarą czystek zleconych przez środowisko polityczne, które jest uwikłane w brudne interesy.

 Według mojej intuicji to nie było samobójstwo. Jestem o tym przekonany. Lepper został zamordowanypowiedział Krzysztof Jackowski. – Podczas wizyt u mnie w mieszkaniu, zwłaszcza w ostatnim czasie, zadawał mi dziwne pytania. Mówił, że ktoś chce go zastraszyć. Pytał mnie, czy go zabijąmówi jasnowidz z Człuchowa. Dodaje jednak, że podczas ostatniego spotkania, po Lepperze nie było widać żadnych oznak depresji czy załamania. Wprost przeciwnie. Tryskał humorem. Wyglądał na zdrowego i chciał innych zarażać optymizmem. – Nawet mi mówił: panie Krzysztofie, niech pan rzuci to palenie, szkoda zdrowiatwierdzi Jackowski.

Jackowski Lepper

.

Służ­by w Pol­sce wie­dzia­ły o tej zna­jo­mo­ści. Świad­czyć może o tym dziwny te­le­fon z Cen­tral­ne­go Biura Śled­cze­go do Jac­kow­skie­go tuż po rze­ko­mym sa­mo­bój­stwie Lep­pe­ra. Zresz­tą nie tylko to dziwi Jac­kow­skie­go. – Wszy­scy pa­mię­ta­my aferę z Klew­ka­mi. Lep­per mówił, że tam przy­wo­zi się ter­ro­ry­stów. I co? Miał rację! Biz­nes­men Ru­dolf Skow­roń­ski, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi w Pol­sce, który rów­nież miał jakąś wie­dzę o ta­li­bach, za­gi­nął bez słu­chu. Lep­per po­sia­dał wie­dzę i był bar­dzo nie­wy­god­ny. Prze­szka­dzał wielu oso­bom w kraju. W kraju, który jest sko­rum­po­wa­nymówi Jac­kow­ski.

Źródło

Istotne znaczenie ma fakt, iż w 2011 roku śmierć poniosło także dwoje pełnomocników Andrzeja Leppera, tj.:

Wiesław Podgórski – znaleziony martwy w biurze Samoobrony pod koniec czerwca 2011 r. Jako przyczynę śmierci podano „samobójstwo”.

Róża Żarska – adwokat Andrzeja Leppera, zmarła w lipcu 2011 r. w Moskwie.

.

Dariusz Ślepokura (rzecznik prokuratury):

W postępowaniu nie były prowadzone czynności, mające na celu ustalenie czy doszło do zabójstwa, bo od samego początku było wiadome, że tego zabójstwa nie było (…) Zakłady Medycyny Sądowej nie pracują w sobotę ani w niedzielę, dlatego też sekcji zwłok można dokonać najwcześniej w poniedziałek.

Prof. Brunon Hołyst (światowej sławy kryminolog i ekspert ds. samobójstw):

W przypadku znalezienia zwłok mamy do czynienia z trzema koncepcjami kryminalistycznymi – czy mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem, czy naturalną śmiercią. Wszystkie te wersje należy traktować równolegle. Na samym początku żadnej z nich nie można wykluczyć (…) Dla wykrycia, czy doszło do przestępnego spowodowania śmierci, najważniejsze są pierwsze 24 godziny.

Prof. Bronisław Młodziejowski (antropolog, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego):

W sytuacji znalezienia zwłok, nawet z podejrzeniem popełnienia samobójstwa, zawsze najważniejszą wersją jest wersja zabójstwa i pod tą wersję prowadzi się czynności zmierzające do jej przyjęcia lub odrzucenia.

.

FILM DOKUMENTALNY O ŚMIERCI ANDRZEJA LEPPERA

.

.Zobacz więcej na: http://www.nzswspol.pl/niezalezne-forum-sledcze/272-2/

Lip 25 2014

Krzysztof Jackowski o katastrofie smoleńskiej i tajemniczych śmierciach

.

prezydent kaczyński i krzysztof jackowski.

Pół roku przed katastrofą smoleńską odwiedził mnie śp. Andrzej Lepper i zadał mi pytanie, kto wygra wybory. Powiedziałem do niego: Dziwna rzecz, panie Lepper, Kaczyńskiego widzę śpiącego w wielkim łożu w Sejmie. On to zapisał w swoim notesie. Pamiętam później ten dzień, w którym zadzwonił do mnie Lepper i powiedział: Panie Krzysztofie, teraz rozumiem, dlaczego widział go pan w łożu w Sejmie.

Dużo myślałem na temat katastrofy smoleńskiej. Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem za żadną partią polityczną, jestem apolityczny. Ale muszę powiedzieć, że… w tym samolocie coś było zrobione. To nie była zwykła katastrofa. Było coś celowo zrobione i samolot wskazywał złe pomiary. Zbyt dużo było „błędów”, które nałożyły się na siebie. Nie nazywajmy tego błędami!

Uważam, że zostaniemy w takim bagnie smoleńskim. Będzie to pożywka dla pewnych osób i podział ludzi, będzie to skrzętnie wykorzystywane, chodzi o skłócenie narodu i obrzydzenie ludzi do tego wydarzenia.

Badający katastrofę smoleńską powinni zwrócić baczną uwagę na mierniki, na pomiary, na wysokościomierze. Nie sądzę, żeby w tak przedziwny sposób odpowiedzialni i doświadczeni piloci doprowadzili do katastrofy.

Katastrofa smoleńska jak i wiele dziwnych w ostatnim czasie zdarzeń i „samobójstw”, jak np. śmierć Andrzeja Leppera nie zostaną nigdy do końca wyjaśnione. Są to bardzo niepokojące rzeczy… Wymierzone są one w Polskę i w nasz naród.

.

                                                                                                                                                  Krzysztof Jackowski

.

.

„List z Polski” – holenderski film dokumentalny o katastrofie smoleńskiej

„List z Polski” to holenderski dokument o katastrofie w Smoleńsku i toczącym się w tej sprawie śledztwie. Film poświęcony jest poszukiwaniom odpowiedzi na pytanie, dlaczego ani Polska, ani Rosja nie szukają przyczyn katastrofy. 19 grudnia 2010 roku odbył się pokaz filmu w Sydney, 27 lutego 2011 roku pokaz w Londynie, a 22 maja 2011 roku pokaz w Berlinie.

 …

W tym samolocie coś było zrobione. To nie była katastrofa – powiedział Krzysztof Jackowski. Zdradził przy okazji, że niedługo przed katastrofą smoleńską ujawnił śp. Andrzejowi Lepperowi swój sen (ślad po ich rozmowie ma być w notatkach Leppera). Jasnowidzowi śnił się Lech Kaczyński…
W tym samolocie coś było zrobione. To nie była katastrofa – powiedział Krzysztof Jackowski. Zdradził przy okazji, że niedługo przed katastrofą smoleńską ujawnił śp. Andrzejowi Lepperowi swój sen (ślad po ich rozmowie ma być w notatkach Leppera). Jasnowidzowi śnił się Lech Kaczyński…
W tym samolocie coś było zrobione. To nie była katastrofa – powiedział Krzysztof Jackowski. Zdradził przy okazji, że niedługo przed katastrofą smoleńską ujawnił śp. Andrzejowi Lepperowi swój sen (ślad po ich rozmowie ma być w notatkach Leppera). Jasnowidzowi śnił się Lech Kaczyński…
W tym samolocie coś było zrobione. To nie była katastrofa – powiedział Krzysztof Jackowski. Zdradził przy okazji, że niedługo przed katastrofą smoleńską ujawnił śp. Andrzejowi Lepperowi swój sen (ślad po ich rozmowie ma być w notatkach Leppera). Jasnowidzowi śnił się Lech Kaczyński…
W tym samolocie coś było zrobione. To nie była katastrofa – powiedział Krzysztof Jackowski. Zdradził przy okazji, że niedługo przed katastrofą smoleńską ujawnił śp. Andrzejowi Lepperowi swój sen (ślad po ich rozmowie ma być w notatkach Leppera). Jasnowidzowi śnił się Lech Kaczyński…

Sty 02 2014

Rozmowa z gen. Adamem Rapackim – o Policji, polityce i życiu…

.

rapacki-janoszka.

ZOBACZ:

http://www.nzswspol.pl/wp-content/uploads/2013/11/Wywiad-z-Adamem-Rapackim.pdf

* Wywiad przeprowadził Krzysztof Janoszka, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Gru 25 2013

Krzysztof Janoszka rozmawia z prof. Romualdem Szeremietiewem

.

 

 

Państwo jest silne, jeżeli ma silne elity-
prof. Romuald Szeremietiew, były minister
obrony narodowej w rozmowie z Krzysztofem
Janoszką, Przewodniczącym NZS Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie

materiał archiwalny

 

» Nowsze posty