Wsparcie

.

Jacek Kurzepa profZainicjowanie działania NZS-u i Niezależnego Forum Śledczego w Szkole Policyjnej w Szczytnie uważam za godne pochwały i uznania, szczególnie w czasach, gdy bylejakość, serwilizm i brak honoru są wystarczającą rekomendacją, by wypinać piersi po ordery. Działalność przywracająca wiarę w propaństwowe i pronarodowe postawy oraz działania funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych jest bardzo ważna i potrzebna.

 

.

.

.

.

.

prof. nadzw. dr hab. Jacek Kurzępa

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

socjolog, pedagog

———————————————————————————————————————————————————–

.

Wlodzimierz Olewnik2Działalność Niezależnego Forum Śledczego przekonuje nas, że są jeszcze ludzie czuli na krzywdę ludzką i widzą patologię polskiego prawa.

Daje to nam wsparcie w dalszej walce, nie tylko w naszej sprawie, ale i dla dobra innych ludzi.

.

.

.

.

.

Włodzimierz Olewnik

Fundacja na Rzecz Pomocy Ofiarom Porwań
im. Krzysztofa Olewnika


.

krzysztof jackowski odwaga3

Pana Krzysztofa Janoszkę poznałem kilka lat temu, wówczas studiował w Szkole Policyjnej w Szczytnie. Pamiętam, że zaprosił mnie na spotkanie w studenckim klubie dyskusyjnym, któremu przewodniczył. Ucieszyłem się z takiego wyróżnienia. Jednak do spotkania nie doszło, gdyż władze uczelni nie wyraziły zgody. Co działo się potem, to długa historia i pozwolę sobie ją pominąć.

Pan Janoszka jest młodym, bardzo wrażliwym człowiekiem z wyrytą w swej twarzy jakąś traumą, której nie byłem w stanie rozszyfrować. Człowiekiem niezwykle dociekliwym, przez to osamotnionym. Chociażby z tylko mojego powodu osoba ta miała wiele nieprzyjemności na uczelni, a jednak nie ustąpiła. Zastanawiałem się, czy nie przekreśli to jego przyszłej kariery zawodowej, właśnie z powodu mojego, a raczej tego czym się zajmuję. Zjawiska irracjonalnego, które z naukowego punktu widzenia wzbudza ironiczny uśmiech.

Młody, realistycznie myślący człowiek nagle zderzył się z czymś, co ogół jego rówieśników z góry by wyśmiała. On powinien zachować się podobnie. Jednak pan Krzysztof potraktował to poważnie i zaczął badać, pytać. Zdumiało mnie gdy dowiedziałem się, że on jeździ po Polsce, by porozmawiać ze świadkami, którzy w przeszłości mieli ze mną kontakt, którym wyjaśniłem sprawy kryminalne. Młody człowiek, który z tego co zauważyłem żyje skromnie, wydaje swoje pieniądze, by sprawdzić to co robię.

To jest niezwykłe w nim, że jest on oddany temu, co sobie postanowi, że nie odrzuca tego, co wątpliwe z punktu spojrzenia naukowego. Podziwiam go za taką postawę i uważam, że ja, mimo, że dzieli nas duża różnica wieku, mógłbym wytrwałości uczyć się od niego. Najbardziej zazdroszczę mu nieugiętej, wręcz upartej postawy, którą bronił mnie w różnych miejscach.

Pan Krzysztof jest dla mnie wzorem człowieka, który nie konsumuje życia, a je bada.

.

Krzysztof Jackowski

Jeden z najwybitniejszych współczesnych jasnowidzów

Powoływany przez policję i prokuraturę jako ekspert i biegły zz. parapsychologii

Laureat Tytułu Członka Honorowego NZS Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

—————————————————————————————————————————————————————–

.

Marek RymuszkoOgłaszając swoje oświadczenie opatrzone hasłem „Wierzymy w sens dochodzenia do prawdy” i sygnowane przez NZS Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie daliście dowód odwagi i mądrego, perspektywicznego myślenia. Nie tylko dlatego, że opowiedzieliście się za potrzebą uważnej analizy skuteczności potępianych przez niektórych w czambuł niekonwencjonalnych metod wykrywczych w przypadku, gdy zawodzą rutynowe procedury ustalenia faktów – co dotyczy zwłaszcza poważnych zbrodni i zaginięć ludzi – lecz także z tego powodu, iż nie wahaliście się wyrazić dezaprobaty wobec brutalnej i prymitywnej nagonki prowadzonej w niektórych mediach wobec Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa. Chodzi o publikacje deformujące prawdę o wydarzeniach, których odzwierciedleniem są dokumenty organów ścigania potwierdzające prawdziwość wielu odczytów i wizji polskiego jasnowidza numer jeden, proszonego o pomoc w sprawach kryminalnych. Państwa  postawa sprzeciwiająca się takim praktykom budzi uznanie oraz szacunek. Właśnie dlatego oświadczenie NZS przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w tej sprawie przedrukowaliśmy w miesięczniku „Nieznany Świat”, wyrażając przekonanie, iż toruje ona drogę nowemu myśleniu i elementarnej uczciwości w relacjach policja – społeczeństwo wraz ze stanowiącą jego emanację opinią publiczną.

Życzę Wam wytrwałości w realizowaniu celów, o których pisze na stronie internetowej Niezależnego Forum Śledczego, Pan Krzysztof Janoszka w tekście – manifeście Wiele złych rzeczy dzieje się gdzieś obok nas. Jest sprawą wszystkich, by w codziennym życiu nie tylko z determinacją przeciwdziałać ekspansji zła, lecz także zapobiegać mu poprzez rozwijanie indywidualnej duchowości – niekoniecznie związanej z określonym światopoglądem religijnym czy politycznym, wyposażonej natomiast w czytelne etyczne kody. Ich fundamentem jest prawo każdego człowieka do wolności przekonań wraz z dokonywaniem przez niego takich wyborów, które służą umocnieniu etycznego porządku prawnego w państwie i społeczeństwie.

.

Marek Rymuszko

Redaktor naczelny miesięcznika „Nieznany Świat”
Prezes ogólnopolskiej organizacji reportażystów
Stowarzyszenie Krajowy Klub Reportażu

———————————————————————————————————————————————————–

.

anna pietraszekJestem z Wami sercem i pełnym zawodowym, dziennikarskim przekonaniem, że zasługujecie na wsparcie, które należy się Wam jako młodym patriotom, którym zależy na dobru Polski. Wasza postawa budzi we mnie znowu nadzieję, że „nie wszystko stracone”.

W 1993 r. ukończyłam jako jedyna kobieta, cywil PSOS na AON. Bardzo zaangażowałam się wówczas jako dziennikarka i filmowiec-dokumentalistka w proces odbudowy i rekonstrukcji systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Wychodziłam z tym niezwykłym doświadczeniem z PSOS przytłoczona dramatyczną wiedzą jaka czeka nas walka o prawdziwie bezpieczną Ojczyznę…

Prawda to istota życia chrześcijanina. Prawda to istota służby dziennikarskiej. Tego jestem pewna, a przekonanie to ukształtował we mnie ks. Jerzy Popiełuszko. Idźcie tym samym śladem, tą samą drogą – Jego męczeństwa, ofiary w świadectwie Prawdy.

.

Anna T. Pietraszek

Polska reżyser, dokumentalistka, dziennikarka i taterniczka

Honorowa członkini IPA [Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji]

Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Odznaczona złotą odznaką za Zasługi dla Obronności RP [MON],

Złotym Krzyżem Zasługi Światowej Federacji Stowarzyszeń Polskich Kombatantów,

Złotym Krzyżem Zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego – przyznanym przez Prymasa Polski, ks. Józefa Glempa

———————————————————————————————————————————————————–

.

prawo

Ogólnopolski Ruch Społeczny

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości

„STOP BEZPRAWIU”

.

Celem Stowarzyszenia jest piętnowanie wszelkiego rodzaju korupcji, niesprawiedliwości i nieuczciwości,
a przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym i pozostawionym samym sobie.

———————————————————————————————————————————————————–

.

magazyn sledczy trop

———————————————————————————————————————————————————–

.

gazeta sledczawww.gazetasledcza.pl

———————————————————————————————————————————————————–

.

KSD

.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem inicjatywy zapoczątkowanej przez studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytne oraz odwoływania się przyszłych policjantów RP do słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki…

Redakcja portalu KSD

www.ksd.media.pl

———————————————————————————————————————————————————–

.

Misjonarze ks. Jerzego Popiełuszki

misjonarze.

Nasza wspólnota, Misjonarze bł. ks. Jerzego, w ślad za Katolickim Stowarzyszeniem Dziennikarzy, wspiera działalność Niezależnego Forum Śledczego. Inicjatywa budzi nasze uznanie i podziw, a gotowość jej zawierzania bł. ks. Jerzemu nadzieję i optymizm.

Wsparcie merytoryczne

. nadkom. w/s DARIUSZ LORANTY – oficer Policji (nadkomisarz w stanie spoczynku), b. negocjator i ekspert Wydziału ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.      Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym W-wa, z dwóch specjalności; terroru kryminalnego oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych. Wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania publicznego przy Sądzie Okręgowym W-wa, mediator …

Pokaż strony »