↑ Powrót do Wsparcie

Wsparcie merytoryczne

.

loranty dariusz fotnadkom. w/s DARIUSZ LORANTY – oficer Policji (nadkomisarz w stanie spoczynku), b. negocjator i ekspert Wydziału ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.      Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym W-wa, z dwóch specjalności; terroru kryminalnego oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych. Wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania publicznego przy Sądzie Okręgowym W-wa, mediator ds. karnych,  doświadczenie w mediowaniu konfliktów społecznych. Należy do organizacji naukowo – zawodowych: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów (współzałożyciel), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów. Odbył szereg specjalistycznych szkoleń policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii.  Najważniejsze to: Certyfikat Departamentu Stanu i FBI „Negocjacje policyjne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”, Certyfikat BKA Bundeskriminalamt, z zakresu „Przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią przez zorganizowane grupy przestępcze”, Seminarium szkoleniowe z negocjacji policyjnych z Policją Królestwa Holandii. Uczestniczy w działalności społecznej w ramach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, wspieranie polskiego szkolnictwa na Kresach. Jest redaktorem naczelnym Magazynu Śledczego – TROP.

Doświadczenie zawodowe:

  • Komenda Stołeczna Policji – Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw

.

.

janusz bartkiewicz policjapodinsp. w/s JANUSZ BARTKIEWICZ – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, emerytowany wyższy oficer Policji.

Służbę w Policji rozpoczął w marcu 1980 r. w Komendzie Wojewódzkiej MO w Wałbrzychu w sekcji ds. zabójstw i rozbojów wydziału kryminalnego. W latach 1993-1999 pełnił funkcję naczelnika tego wydziału, a po reorganizacji administracyjnej trafił do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ( z rocznym epizodem w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji). Od 1 lipca 2003 roku pozostaje na emeryturze, ale wszystkich nici z dawną służbą nie zerwał, albowiem od 2004 roku stara się doprowadzić do ponownego procesu w głośnej sprawie zabójstwa wałbrzyskiego antykwariusza, dokonanego w dniu 16 marca 2000 roku.

Aktualnie podjął się heroicznej próby opisania (prozą) jego kilkuletniej walki o ujawnienie całej prawdy o tym, kto zabił antykwariusza i dlaczego od lat w więzieniu siedzi dwóch (jego zdaniem) niewinnych chłopaków.

O sprawie zabójstwa wałbrzyskiewgo antykwariusza w programie „Państwo w Państwie” (zobacz)

Doświadczenie zawodowe:

  • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – sekcja ds. zabójstw i rozbojów wydziału kryminalnego
  • Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji

nadkom. w/s Dariusz Loranty

                       … — — — . (…) Rozumiem, że teraz słowo „leming” wiąże się z bieżącą polityką i oznacza osobę ślepo i bezrozumnie wierzącą rządzącym. Kiedyś, choć rzadko używane, było synonimem kogoś, kto bezwarunkowo podporządkowuje się środowisku, w którym funkcjonuje, wbrew swojej dotychczasowej postawie czy …

Pokaż strony »

podinsp. w/s Janusz Bartkiewicz

. Skazani za… niewinność Radek Krupowicz jest już wolny. Sąd penitencjarny orzekł, że nie widzi żadnych przeszkód w zastosowaniu w stosunku do niego warunkowego przedterminowego zwolnienia przed ukończeniem kary (15.10.2015) i Radek jest nareszcie wolny. Radek odsiedział 14 lat tylko dlatego, że go jakiś nawiedzony MITOMAN pomówił, że widział go na miejscu zabójstwa. Poza tym …

Pokaż strony »